Bilimsel programı indirebilmek için tıklayınız.
08.00 – 10.00 Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları: Taylan Akkaya, Gülen Güler
SS-01 Küme Baş Ağrısı’nda Sistemik İnflamasyon
Buse Çağla Arı
SS-02 Belim ağrıyor! Covid-19 geçirdiniz mi?
Gevher Rabia Genç Perdecioğlu, Damla Yürük, Ömer Taylan Akkaya
SS-03 Ultrason Eşliğinde Uygulanan Derin Supraspinatus Plan Bloğunun Kronik Omuz Ağrısında Etkinliği; Vaka Serisi
Selin Güven Köse, Halil Cihan Köse, Serkan Tulgar, Taylan Ömer Akkaya
SS-04 Humerus Başı Avasküler Nekrozu Ağrısında Supraskapuler Sinir Pulse Radyofrekans Tedavisi
Gülçin Gazioğlu Türkyılmaz
SS-05 Ateşli Silah Yaralanması Nedeniyle Tekrarlayan Operasyonlar Süresince Uzun Süreli Brakial Pleksus Kateteri Uygulaması İle Birlikte Multimodal Ağrı Yönetimi; Çocuk Olgu
Gülçin Gazioğlu Türkyılmaz, Şebnem Rumeli
SS-06 Covid-19 Pnömonisi Sonrası Yeni Başlayan Migrende Büyük Oksipital Sinir Blokajının Etkinliği
Suna Askin Turan, Mehmet Emre Yilmaz
SS-07 Faset Blokajının Etkinliğinin Klinik Değerlendirilmesi; Retrospektif Çalışma
Ali Rıza Güvercin, Hasan Çağrı Postuk, Erhan Arslan
SS-08 İntramuskuler Enjeksiyon Sonrası Uzamış Siyatik Nöropatik Ağrıda Ultrason Rehberliğinde Pulsed Radyofrekans Tedavi Etkinliği, Olgu Sunumu
Derya Güner
, Oğuzhan Yeniay, Can Eyigör
SS-09 Gangliyon İmpar Blokajı Sonrası Gelişen Spinal Miyoklonus: Olgu Sunumu
Mesut Bakır
, Şebnem Rumeli
SS-10 Covid-19 ilişkili batın ağrısı, vaka çalışması
İlhan Bahar
SS-11 Trigeminal Nevralji Tedavisinde Mikrovasküler Dekompresyon Cerrahisinin Yeri
Aykut Gökbel, Mehmet Seçer, Kudret Türeyen
SS-12 Çölyak gangliyon blokajı: Sadece üst batın ağrısında mı?
Mustafa Kurçaloğlu
, Özgür Şentürk, İbrahim Apak, Fatih Özkan, Ebru Kelsaka, Fuat Güldoğuş
SS-13 Trigeminal Nevralji Hasta Yönetimi
Miraç Ayşen Ünsal, Funda Alparslan
SS-14 Migren tanısı olan gebe kadınlarda vitamin b12 ve vitamin d düzeyi: vaka kontrol karşılaştırılması
Sibel Özkan, Mustafa Kiraz, Ferda İlgen Uslu
SS-15 Sezaryen anestezisinde tek doz spinal ve kombine spinal epidural tekniğin postoperatif analjezi kalitesinin karşılaştırılması
Fatih Şahin, Havva Kocayiğit, Fikret Bayar, Ayça Taş Tuna
SS-16 Klinefelter Sendromunda Karpal Tünel Sendromu: Olgu Sunumu
Çağla Eröz, Ayşe Çağlar Sarılar
SS-17 Fibromiyaljiye Bilişsel Davranışçı Yaklaşım: 2 Olgu Sunumu
Ali Ercan Altınöz, Şengül Tosun Altınöz
10.00 – 12.00 Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları: Yüksel Erkin, Can Eyigör
SS-18 Nadir Görülen Bir Olgu; Poliarteritis Nodosa Nöropatik Ağrı Tedavisinde Stellat Ganglion Blokajı
Ayşe Seda Eren
, Mustafa Özdemir, Ruhiye Reisli, Sema Tuncer Uzun
SS-19 Superior Kluneal Sinir Nöropatili Üç Olgu: Tanı ve Tedavide Ultrasonografinin Avantajı
Damla Yürük
, Ömer Taylan Akkaya, Selin Güven Köse, Gevher Rabia Genç, Halil Cihan Köse, Hüseyn Alp Alptekin
SS-20 Fibromiyalji Hastaları İle Psikodrama Çalışması
Ayşegül Bilen
, Özge Kotan, Nuşin Sarımurat Baydemir
SS-21 Covid-19 testi sonrası tetiklenen trigeminal nevralji
Özgür Şentürk, İbrahim Apak, Mustafa Kurçaloğlu, Fatih Özkan, Ebru Kelsaka, Fuat Güldoğuş
SS-22 Sakral Nöromodülasyon Uygulanan Bir Hastada Elektrot Migrasyonu
Havva Meltem Mutlucan, Halil Çetingök, Duygu Gizem Karali Bingül, Gül Köknel Talu
SS-23 Epidural Nöroplastiye Bağlı Komplikasyon Gelişen Bir Olgu
Havva Meltem Mutlucan, Halil Çetingök, Duygu Gizem Karali Bingül, Gül Köknel Talu
SS-24 Türkiye'de Migrenin Ekonomik Yükü
Simten Malhan
, Betül Baykan, Mustafa Ertaş, Necdet Karlı, Ergün Öksüz, Aynur Özge
SS-25 Post-dural ponksiyon baş ağrısı ile kan grupları arasındaki ilişkinin araştırılması
Duygu Yücel
SS-26 Covid-19 pandemi sürecinin algoloji poliklinik çalışmalarımıza etkileri
Tülin Arıcı
SS-27 Kronik Omuz Ağrısında Ultrason Kılavuzluğunda Supraskapular Sinir Bloğu, Aksiller Sinir Bloğu ve İntraartiküler Glenohumeral Steroid Enjeksiyonu: Bir Vaka Sunumu
Mehmet Selim Çömez
SS-28 Radikal Prostatektomi Sonrası Postoperatif Ağrı Tedavisi İçin İntratekal Morfin Uygulanan Hastaların Anestezi Yoğun Bakım Takip Sonuçları: Vaka Serisi
Nuri Cihan Narli
, Gülsen Keskin
SS-29 Palyatif Bakımda Kompleks Kanser Ağrı Yönetiminde Parenteral Lidokain
Mehmet Çetin Başkaya
, Nesteren Koçak, Gonca Oğuz, Gülçin Şenel
SS-30 COVİD-19 Sonrası Gelişen Sırt Ağrısının Tedavisinde Erektör Spina Plan Bloğunun Etkinliği
Özgür Emre Polat
, Mehmet Tercan
SS-31 Epidural kortikosteroid enjeksiyonu sonrası inatçı hıçkırık
İbrahim Apak, Özgür Şentürk, Mustafa Kurçaloğlu, Fatih Özkan, Ebru Kelsaka, Fuat Güldoğuş
SS-32 Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Tip-1 Tedavisinde Stellat Ganglion Bloğu: 3 Olgu
Sinan Pektaş, Canan Gürsoy, Bakiye Uğur
SS-33 COVID-19 Pandemi Döneminde Kanser Ağrılı Hastalarda Teletıp Uygulaması
Fatma Ayşen Eren, Meltem Kanar, Duygu Gizem Karali Bingül, Havva Meltem Mutlucan, Gökhan Işık Serçe, Halil Çetingök, Gül Köknel Talu
SS-34 Lomber Disk Hernisinde Yöresel Tedavi Yöntemi: Bele İp Dikme
Mustafa Özdemir
, Ayşe Seda Eren, Ruhiye Reisli, Sema Tuncer Uzun
12.00 – 12.15   Kahve Arası   
12.15 – 12.30 Açılış
12.30- 13.15 Algolojinin Dünü, Bugünü, Yarını
Serdar Erdine
13.15-14.15 Pandemiden Nasıl Etkilendik?
Oturum Başkanları:
N. Süleyman Özyalçın, Sacit Güleç
13.15-13.30 Algolojide Acil Kavramı – Sınırlar
Mesut Bakır
13.30-13.45 Ne Yaptık?
Suna Akın Takmaz
13.45-14.00 Neler Yapmalıyız?
G. Enver Özgencil
14.00-14.15 Tartışma
14.15 -14.30   Kahve Arası   
14.30-15.15 Uydu Sempozyumu

Kronik Ağrı Yönetiminde Opioid Seçimi ve İyi Klinik Uygulamalar
Oturum Başkanı: Sacit Güleç
Konuşmacı: Gülçin Şenel
15.15- 16.35 Kanser Ağrısı
Oturum Başkanları:
Hayri Özbek, Şaziye Şahin
15.15- 15.30 Mekanizmalar ve Mekanizmaya Özel Tedaviler, Girişimsel Tedavide Yenilikler Nelerdir?
Gonca Oğuz
  Kanserde Girişimsel Tedaviler İhmal mi Ediliyor?
15.30-15.45 Daha Az mı Yapılmalı?
Gülçin Şenel
15.45-16.00 Daha Fazla mı Yapılmalı?
Arif Yeğin
16.00-16.20 Çocuk Kanser Ağrıları, Karşılaşılan Sorunlar, İletişim, Aile
Eda Ataseven
16.20-16.35 Tartışma
16.35 – 18.00 Ara
18.00 – 19.00 Nöropatik Ağrı
Oturum Başkanları:
Meltem Uyar, Pakize Kırdemir
18.00 -18.15 Nöropatik Ağrıda Kullanılan İlaçların Bugünü
Çağdaş Erdoğan
18.15-18.30 Nöropatik Ağrıyı Tahmin Edip Önleyebilir miyiz?
Kayıhan Uluç
18.30-18.45 Nöropatik Ağrıda Kanıta Dayalı Girişimsel Yöntemler
Nalan Çelebi
18.45-19.00 Tartışma
19.00 – 19.45 Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanı: İbrahim Aşık

Ağrıda Radyo Frekans Uygulamaları
Anna Ponkratova

Spinal Kord Stimülasyonunda Çoklu Dalga Teknolojisi
İbrahim Asık
19.45- 20.00   Kahve Arası   
20.00- 21.15 Baş Ağrısı
Oturum Başkanları:
Aynur Özge, İdil Tekin
20.00- 20.15 Covid - 19 Baş Ağrısı
Hayrinüsa Bolay
20.15-20.30 Baş Ağrısı ve Boyun
Levent Ertuğrul İnan
20.30- 20.45 İlaç Aşırı Kullanımı Olan Migren Hastasına Bütünsel Bakış
Derya Uludüz
20.45-21.00 Baş Ağrısı Girişimsel Tedavilerinde Değişen Şeyler Var mı?
Haktan Karaman
21.00-21.15 Tartışma
08.30-10.00 Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları: Nurten İnan, Lütfiye Pirbudak
SS-35 Türk hekimlerinin Fibromiyalji tedavisindeki tutumları; "Pregabalinofobi" ağrı tıbbının yeni gerçeği mi?
Sertaç Ketenci, Birzat Emre Gölboyu, Ender Salbaş, Bahadır Çiftci
SS-36 Kranioservikal bileşkenin baş ağrısı olan bireylerde ve kontrol grubunda karşılaştırmalı olarak anatomik incelenmesi
Oğuzhan Harmandaoğlu, Nadire Ünver Doğan, İnci Kara, Zeliha Fazlıoğulları, Mustafa Koplay, Ahmet Kağan Karabulut
SS-37 Akciğer karsinomunda supraskapular sinirin fenol ile, C4 ve C5 dorsal root ganglionların radyofrekans ile ablasyonu: Olgu sunumu
Çiğdem Yalçın
SS-38 COVID-19 ile İlişkili Baş Ağrısında Steroidlerin Etkinliği
Dilek Yılmaz Okuyan
, Meltem Karacan Gölen
SS-39 Ultrason Kılavuzluğunda Girişimsel Ağrı Tedavisi Sırasında Tanı Alan Semptomatik Schwannoma
Alp Alptekin

SS-40 Nöropatik Ağrı Tanısı Alan Postherpetik Nevralji Hastalarında Pregabalin Tedavisi Öncesi ve Sonrasında İmmünolojik Belirteç Düzeylerinin Karşılaştırılması
Aysel Mercan, Sema Tuncer Uzun, Sevgi Keleş, Gülçin Hacıbeyoğlu, Resul Yılmaz, Ruhiye Reisli
SS-41 Çocuklarda Postoperatif Ağrının Analjezi Nosisepsiyon İndeks Monitörü İle Değerlendirilmesi: 2 Olgu Sunumu
Öznur Tiryaki, Havva Kocayigit
SS-42 Meraljia parestetikanın medikal ve cerrahi tedavisi:
Hüseyin Doğu, Demet Aygün
SS-43 İntestinal Buerger Hastalığı Olan Hastada Ultrason Eşliğinde Anterior Yaklaşımla Çölyak Pleksus Bloğu: Olgu Sunumu
Gökhan Işık Serçe, Gül Köknel Talu, Halil Çetingök
SS-44 Daha Nadir Bir Kalça Ağrısı Sebebi-İskiofemoral İmpingement
Çile Aktan, Ahmet Cemal Kaya, C. Avni Babacan
SS-45 Trigeminal Nevraljide Akut Şiddetli Ağrıda İntravenöz Lidokain Uygulaması
Çile Aktan
, Ahmet Cemal Kaya, Nurten İnan
10.00- 11.00 Girişimsel Tedaviler: Bel
Oturum Başkanları:
Fuat Güldoğuş, Erdem Nail Duman
10.00-10.15 Kırmızı Bayraklar, Ağrı Konseyi, Hazırlık
Ender Sir
10.15- 10.30 Kanıta Dayalı Tıp, Girişim Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Sema Tuncer Uzun
10.30-10.45 Komplikasyon Yönetimi
Didem Akçalı
10.45-11.00 Tartışma
11.00-11.45 Uydu Sempozyumu

Non-Steroid Anti-İnflamatuvar İlaçlar Ne? Neden? Nasıl? Nerede? Ne Zaman?
Oturum Başkanı: Sacit Güleç
Konuşmacılar: Ruhiye Reisli - Suna Akın Takmaz
11.45-13.00    Öğle Yemeği   
13.00- 14.00 Girişimsel Tedaviler: Boyun
Oturum Başkanları:
Kenan Akgün, İbrahim Aşık
13.00-13.15 Kırmızı Bayraklar, Ağrı Konseyi, Hazırlık
Halil Çetingök
13.15-13.30 Kanıta Dayalı Tıp, Girişim Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Ayten Bilir
13.30-13.45 Komplikasyon Yönetimi
Alp Yentür
13.45-14.00 Tartışma
14.00-14.45 Uydu Sempozyumu

Bel Ağrılarına Güncel Yaklaşım ve Siklobenzaprin
Oturum Başkanı: Sacit Güleç
Konuşmacı: Banu Kuran
14.45-15.00   Kahve Arası   
15.00-16.30 Disfonksiyonel Ağrı
Oturum Başkanları:
Hakan Gündüz, Gül Köknel Talu
  Pelvik Ağrıda Ayırıcı Tanı ve Genel Yaklaşım
15.00-15.20 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yaklaşımı ile
Engin Oral
15.20-15.40 Üroloji Uzmanı Yaklaşımı ile
Oktay Demirkesen
  Fibromiyalji
15.40-16.00 Bedensel Bir Bozukluk mu?
Ayşen Akıncı
16.00-16.20 Psikiyatrik Bir Bozukluk mu?
Ali Ercan Altınöz
16.20-16.30 Tartışma
16.30-16.45   Kahve Arası   
16.45- 18.15 İhmal mi Ediyoruz?
Oturum Başkanları:
Mehmet Ali Taşkaynatan, Ruhiye Reisli
16.45-17.00 Ağrı ve Beslenme, Mikrobiata, Probiotikler
Murat Baş
17.00-17.15 Rejeneratif Tıp
Demirhan Dıraçoğlu
17.15-17.30 Fonksiyonel Tıp ve Ağrı İlişkisi
Deniz Özzeybek
17.30-17.45 Ağrı ve Mindfullnes
Füsun Akdeniz
17.45-18.00 Tartışma
18.00-18.15 Ağrıda Akılcı İlaç Kullanımı
Şebnem Rumeli
18.15 Kapanış

 

 

 

 

 

 

 


Yasal Uyarı